Jag kan se, känna och förstå din energi, och jag kan förändra den. Med andra ord kan jag få attraktionslagen att fungera för dig.

Jag lever en intuitiv livsstil, vilket innebär att jag skapar mitt liv baserat på vad som känns bra. Och jag tränar på att ta fullt ansvar för mitt kaos när livet känns rörigt.

Jag är mamma till två fina barn som är mina främsta inspiratörer i mitt liv.

Förutom att utforska människans oändliga potential har jag studerat förvaltningsrätt och engelsk litteratur. Präglad av min akademiska bakgrund kan jag bryta ner abstrakta begrepp och göra dem lättare att förstå för dig.

Därför kommer jag inte att säga dig “åh, oroa dig inte för det, pengar är bara energi” när du kämpar med din ekonomi. Utan jag kommer medvetandegöra konkreta detaljer för dig för att du enklare ska kunna skapa förändring.

Mitt mål är att erbjuda tydlig vägledning för dig, så utan att berätta för dig att pengar är energi (eller något annat i ditt liv) kommer du att förstå att allt är energi genom dina egna erfarenheter.

Apropå pengar så har jag även en bakgrund som skuldrådgivare och ett stort intresse för ekonomi och bakomliggande emotionella drivkrafter i relationen till pengar. Det intresset kommer visa sig mer i mina kanaler parallellt med det intuitiva arbetet.

Jag lever som jag lär samtidigt som jag kontinuerligt lär mig mer. 😉

Jag har främst studerat med Christie Marie Sheldon och Emelie Cajsdotter, och jag är uppvuxen av en mamma som också är arbetar intuitivt med att förändra energier och medvetandet hos sina klienter.