Site icon

Djurkommunikation

Förbättra relationen som du har med ditt djur genom att förstå hens perspektiv på sig själv, sin familj och sin vardag.

Målet med mitt möte med djuren är att ge dem utrymme att uttrycka sina tankar, känslor och behov. Jag för anteckningar under samtalet som du får med dig sedan med möjlighet att ställa följdfrågor. Du kan även passa på att be djuret förmedla några övningar som ni kan göra tillsammans för att förbättra er relation.

Tror du att ditt djur skulle må bra av att få släppa på gammal stress eller trauma? Då kan vi se över möjligheterna för att ge djuret energihealing, fungerar i regel lika bra på distans som vid ett fysiskt möte.
800 kr per samtal (distans så väl som fysiskt möte)


Exit mobile version