Djurkommunikation

Vill du veta hur ditt djur skulle beskriva sig själv och sin upplevelse av livet? Har ditt djur obearbetade trauman som hen vill dela med sig av, eller har ditt djur önskemål hen vill förmedla? Vill du veta hur ditt djur skulle beskriva dig eller er relation?

Målet med mitt möte med djuren är att ge dem utrymme att uttrycka sina tankar, känslor och behov. Jag för anteckningar under samtalet som du får med dig sedan med möjlighet att ställa följdfrågor.

Jag utgår från Mörkö men reser över hela Stockholms län för uppdrag. 800 kr per samtal.

Det går även bra att boka samtal på distans för 500 kr

Ställ dina frågor eller gör din bokning via nadia@nadiawallin.com