Journey to Self är för dig som saknar en tydlig riktning i livet och ofta svarar ”jag vet inte” på frågor kring vad du vill. Du känner ofta in andra personers mående men tvivlar på din egna intuition.

Programmet är för dig som känner en stark längtan efter meningsfullhet i livet och förstår att det är en känsla som kommer inifrån.


Du är redo att ta emot hjälp , släppa taget om gammalt och bjuda in förändring.

Du vill komma närmare dig själv och det gudomliga.


Du är övertygad om att du kan utveckla din kreativa förmåga till att skapa ett liv där du har mer energi, glädje och tid.

Du vill må bra, och du vill känna trygghet inför alla känslor som kommer med den mänskliga upplevelsen.

Du vill känna dig nöjd, och samtidigt ha mer.


Det här programmet är för dig som vill få individuellt stöd under tre månader.

– Vi utformar programmet utifrån dina utmaningar och drömmar.

– Du får hjälp att medvetandegöra och transformera dina mönster genom individuella sessioner.

– Du får både en chakra balansering och en chakra aktivering samt individuellt anpassade övningar.

– Vi har regelbunden kontakt och utformar dina intentioner för att skapa närvaro och fokus för din transformation.

Vill du veta mer? Läs igenom PDF:n och kontakta mig här.