”Det blir som det ska ” – vägledande ord eller en fälla? 🚩

(pengablockering) Litar du på att det blir som det ska?

👍 Väldigt ofta möter jag kvinnor som säger ”Det är okej, det blir som det ska”, men alla säger det inte på samma sätt. En del säger orden med ett leende, en avslappnad hållning och ett lugn. Visionen är tydlig, hennes kommande steg är tydliga. Det finns en hel del frågetecken om hur saker och ting ska lösa sig, men när hon säger orden ”det blir som det ska” bär de på en trygg förankring i att det är hennes vision eller något bättre som resultatet landar i. Känslan är att hon är omhändertagen, livet sker för henne, lösningar kommer att komma – hon tror inte, hon vet. Orden är laddade med både lugn och förväntan.

Medan en annan kvinna säger samma ord med en djup suck, hon bär på en besvikelse hon inte vill ge uttryck för.

👎 ”Det var kanske inte menat för mig, det blir som det ska” säger hon och avslöjar i sin ton att hon inte vet vad som ska komma härnäst eller om livet kommer att bli mycket bättre. Hon försöker dölja att hon gett upp, både för sig själv och för omgivningen. Hon förtycker sina känslor med ord som inte tröstar, utan bedövar.

🚩 En tredje kvinna gör inte mycket alls. Hon säger ”Det blir som det ska” men skapar inga förändringar, lär sig inget nytt, reflekterar inte över sitt liv och gömmer sin passivitet bakom orden om att allt är ödesbestämt och att hon inte har någon möjlighet att påverka sitt liv.

Dina ord är kraftfulla, och de känslor som orden kommer med är viktiga att observera. Anledningen till att jag specifikt skriver ut kvinnor i denna text är för att jag nog aldrig hört män prata på detta sätt. Framförallt är det kvinnor med företagsdrömmar som fastnat.

Till mina klienter som uttrycker sig enligt 👎 eller 🚩 får ofta en övning av mig. Jag ber dem visualisera en fotbollspelare.

⚽ Nu har jag inte sett många matcher i mitt liv, men de få gånger jag har tittat så har jag sett samma sak. Idrottare som ger ALLT på planen, förlorar de eller spelar dåligt så håller de inte tillbaka sin ilska eller frustration. De ger utlopp för sitt nederlag för att sedan ge allt igen vid nästa match. Visionen om vinsten är kvar.

Jag vill att kvinnan som snubblade till i sitt liv och försöker klamrar sig fast vid ”det blir som det ska” får släppa ut sin besvikelse, ilska och sorg. Det är klart man får bli förbannad om man ger allt i en satsning som går åt pipan. Men sen upp igen. Det är inte ödebestämt att du ska misslyckas.

Du kanske behöver lära dig något nytt, ändra något i ditt koncept. Backa några steg för att kunna hoppa längre.

Det blir som det ska. Ladda orden med kraft, tillit till att visionen i ditt hjärta finns där av en anledning och fortsätt att se den och lita på att du kommer möta människor längs din väg som kommer bidra till att vägen visar sig. Du är inte här för att ge upp.

Blogg på WordPress.com.

%d bloggare gillar detta: