Vad är Money Mindset

Kortfattat så är Money Mindset våra föreställningar kring pengar. Det är hur vi tänker, känner och värderar pengar.

Vad som är intressant är att pengar i sig varken är bra eller dåligt, det bara är, precis som vilket verktyg som helst. Men för många känns det inte så, för många är pengar förknippat med allt ont här i världen, medan andra längtar efter mera pengar och den frihet som pengar kan ge.

En spännande sak med att arbeta med vårt mindset runt pengar är att vi kommer bli mer lugna och trygga individer. För när pengar representerar oro eller stress så är det en och samma energi som projiceras ut på andra delar av livet. Frigör du den stressen och oron så blir du lugnare i flera avseenden av ditt liv. Du lär dig att lita på dig själv och din förmåga, samt tänka lösningsorienterat. Värderar du pengar så värderar du dig själv. Allt hänger ihop.

Det kan låta abstrakt till en början men desto mer man utforskar det desto fler konkreta samband ser man.

Hur skulle ditt liv se ut om du såg på pengar som något lättsamt, användbart, tryggt och kreativt?

Blogg på WordPress.com.

%d bloggare gillar detta: