Intuitive Solutions – medlemsportal, klicka här!

Vad sker i medlemsportalen?

Lyssna till inspelade 1:1 sessioner mellan mig och mina modiga klienter som öppenhjärtligt och sårbart delar med sig av sina utmaningar i livet. När du lyssnar till sessionerna får du en chans till igenkänning, en chans att se nya sidor hos dig själv och också en möjlighet att ta del av den läkning som sker i samtalet.

Ta del av övningar, meditationer och artiklar för att lära dig mer om intuition, emotionell intelligens, mindset. Din vardag är utgångspunkten för din personliga och spirituella utveckling. Därför skapas allt material på ett vis som gör att du hela tiden kan utgå från dig själv, dina drömmar, dina mönster och dina behov.

Varmt välkommen att kika runt och se om det är en plats för dig.